Nghiên cứu – Cắt giảm trọng lượng cực nhanh ảnh hưởng xấu hiệu suất của MMA ngay cả sau khi bù nước

đóng góp cho các nghiên cứu bảo mật được lưu trữ của trang web này cũng như cải cách pháp lý giải quyết các phương pháp cắt giảm trọng lượng cực kỳ nhanh trong MMA cũng như các môn thể thao chiến đấu khác, một bài viết luận văn gần đây được xuất bản bởi Oliver Roland Barley tại Trường Y khoa cũng như Khoa học Sức khỏe và Sức khỏe Edith Cowan, xem xét các tác động của việc cắt giảm trọng lượng cực nhanh ở các vận động viên MMA.

Nghiên cứu, có tiêu đề là tác động của sự mất nước cấp tính của khối lượng cơ thể 5% đối với hiệu suất cũng như sinh lý của các vận động viên võ thuật hỗn hợp đã tuyển dụng 14 vận động viên MMA với ít nhất 2 năm kinh nghiệm cạnh tranh. Những vận động viên này đã bị hư hại thành một nhóm quản lý cũng như một nhóm trải qua một lần cắt giảm trọng lượng cực nhanh thông qua mất nước trong đó 5% trọng lượng cơ thể của họ bị mất.

Sau 3 giờ bù nước, cả hai nhóm đều trải qua một loạt các bài kiểm tra hiệu suất, bao gồm nhảy thẳng đứng, ném hình cầu, nắm cổ tay cũng như đẩy xe trượt tuyết lặp đi lặp lại. Chúng được lặp đi lặp lại thêm 21 giờ sau khi bù nước cao hơn.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhóm mất nước đã thỏa hiệp hiệu suất với tác giả ghi nhận sự tuân thủ với kết quả –

Đúng như dự đoán, sự mất nước được quan sát trong nghiên cứu này được kết nối với sự suy giảm của hiệu suất kỵ khí cũng như aerobic. Thật vậy, giao thức đẩy Sled lặp lại cụ thể trong nghiên cứu này được thiết lập để nhấn mạnh cả quá trình trao đổi chất hiếu khí cũng như kỵ khí. Nghiên cứu hiện tại đã quan sát thấy sự giảm 19% tốc độ điển hình so với thử nghiệm đẩy trượt lặp đi lặp lại cùng với việc giảm 5% tốc độ cực đại. Giảm 6% tốc độ điển hình của năm lần chạy nước rút đầu tiên trong quá trình thử nghiệm đẩy lặp lại đã được quan sát khi so sánh ở 3 giờ xuất bản giữa các điều kiện. Hiệu suất thử nghiệm lực đẩy lặp lại vẫn được quan sát thấy 24 giờ xuất bản giao thức DHY với tốc độ giảm 10%, giảm 5% thời gian chạy nước rút cao điểm cũng như giảm 6% tốc độ điển hình của năm lần chạy nước rút đầu tiên . Ngoài ra các sửa đổi hiệu suất này trong thử nghiệm đẩy trượt lặp lại, sự tăng cường trong thời gian thử nghiệm tổng thể ở cả 3 giờ cũng như 24 giờ xuất bản DHY so với cont được quan sát cùng với chỉ số mệt mỏi lớn hơn đáng kể 3 H xuất bản giao thức DHY. Hơn nữa, vì sự kiệt sức, ít vận động viên đã có thể hoàn thành bài kiểm tra đẩy trượt lặp lại 3 giờ xuất bản dhy

Những kết quả tồi tệ này đã khiến tác giả kết thúc rằng các quan sát của nghiên cứu hiện tại này cho thấy các phương pháp giảm cân hiện tại trong MMA cũng như các môn thể thao chiến đấu khác có thể không có lợi cho hiệu suất thể chất tốt nhất có thể. Các phương pháp hiện tại nên được xem xét lại vì hiệu suất bị xâm phạm thậm chí tuân thủ 24 giờ phục hồi. Nghiên cứu trong tương lai nên điều tra các cơ chế sinh lý có thể có đằng sau sự giảm hiệu suất của quan sát được.

Các nghiên cứu đầy đủ có thể được phát hiện ở đây.

Chia sẻ cái này:
Twitter
Facebook

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

California đã giải quyết việc cắt giảm trọng lượng cực mạnh trong MMADEC tháng 12 năm 2015in “Cải cách cắt giảm cân”
Nghiên cứu – Các máy bay chiến đấu MMA vẫn bị xâm phạm 24 giờ sau khi cắt giảm trọng lượng cực kỳ nhanh ngày 21 tháng 10 năm 2018in “Nghiên cứu an toàn”
Tạp chí Y học Thể thao Anh – Thêm nhu cầu hydrat hóa vào MMAOC ngày 16 tháng 10 năm 2015in “Nghiên cứu an toàn”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *